Regulamin 2015

Inne filmy

 
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
 
 
Retrospekcja
 
 
 

1. Nowy termin zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie.
2. Z przyczyn niezaleznych konkurs zostanie przeprowadzony 29 sierpnia 2018 r.
(Szczegóły w regulaminie i po kontakcie telefonicznym z organizatorami).