Regulamin

Organizacja festiwalu i regulamin (v. 22.07)

 
Festiwal w 2018 r. zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 
I. PIERWSZY ETAP - Polega na:
:: nagraniu na płytach CD lub DVD piosenek religijnych w dwu lub więcej kategoriach. ::
 • piosenka liturgiczna,
 • piosenka estradowa,
 • piosenka liturgiczna w języku kaszubskim lub w języku z regionu z jakiego pochodzi zespół,
 • piosenka Maryjna.
 • Hymn z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
 1. Nagrane piosenki wraz z kartą zgłoszeniową proszę przesłać do 30 lipca 2018 roku na adres:  ul. Krótka 5, 84-140 Jastarnia. Ocena nagranych piosenek zostanie dokonana przez Jury składającego się z pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku im. Stanisława Moniuszki: prof. Roman Perucki - Przewodniczący, prof. Alina Kowalska – Pińczak, prof. Ks. Stanisław Zięba.
 2. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu zostanie przesłana do kierownika zespołu zgłaszającego akces uczestnictwa w Festiwalu do 15 sierpnia 2018 roku.
II. DRUGI ETAP
 1. Przesłuchanie  wyróżnionych zespołów odbędzie się w Jastarni 29.08.2017 o godzinach 14:00 – 16:00 w kościele parafialnym w Jastarni.
 2. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, a bezpośrednio po mszy odbędzie się koncert laureatów XIX Metropolitalnego Festiwalu Piosenki Religijnej.
 3. Po koncercie, o godz. 21:00 zapraszamy na kolację w lokalu GRYFON, ul. Krótka 5.
 4. Próby od 10:00 do 13:00 w dniu 29.08.2018 w kościele parafialnym w Jastarni według harmonogramu ustalonego na spotkaniu organizacyjnym., Uczestnicy festiwalu otrzymają wyżywienie i nocleg oraz pamiątki, dyplomy  za uczestnictwo, a wyróżnione zespoły nagrody pieniężne..
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
 

1. Kompletne zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatorów do 30.07.2018 r.

2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły o liczbie od 2 do 9 osób z udziałem instrumentów (bez podkładu mechanicznego).

3. Łączny czas występu jednego zespołu wynosi 15 min.

4. Zakwalifikowanie zespołów do I fazy konkursu odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia, podpisanej przez księdza Proboszcza z parafii, z której pochodzi zespół oraz opiekuna zespołu i wyborze przez jury.

5. O zakwalifikowaniu zespołu do II etapu konkursu, zespół zostanie powiadomiony do 15.08.2018 r.

6. Warunkiem przystąpienia do II fazy Festiwalu jest opłata wpisowego wysokości 40 zł od osoby, które należy wpłacić na konto Stowarzyszenia, Bank Spółdzielczy w Pucku 06 8348 0003 0000 0000 0390 0001, z dopiskiem Festiwal. Wpisowe należy przesyłać na adres organizatorów do 20.08.2018 r.

7. Każdy z zespołów zobowiązany jest do wystąpienia co najmniej w dwóch kategoriach spośród:

- piosenki religijnej wykonywanej podczas liturgii,

- estradowej piosenki religijnej,

- piosenki maryjnej,

- piosenki regionalnej pochodzącej z regionu skąd pochodzi zespół lub piosenki kaszubskiej.

- Hymnu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

8. Losowanie miejsca i kolejności występów zespołów, ustalonym na spotkaniu organizacyjnym.

9. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, sposób użycia instrumentu oraz wyraz artystyczny, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie.

10. Organizatorzy, w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród w uzasadnionych wypadkach.

11. Werdykt Jury jest ostateczny i zostanie ogłoszony na koncercie galowym.

12. Organizatorzy wprowadzają nagrodę publiczności ufundowaną przez Stowarzyszenie.

13. Organizatorzy przypominają, że muzyka sakralna i wykonywanie piosenki powinny odbywać się z poszanowaniem miejsca świętego i we właściwej godności. Obowiązuje stosowny do tego miejsca ubiór, a zespoły winny być przygotowane do wystąpienia (przeglądu) 20 minut przed występem.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania przesłuchań i koncertu galowego na nośnikach DVD z prawem do ich wielokrotnego wykorzystywania w celach promocyjnych Festiwalu

Osoby niebiorące udział w Festiwalu a towarzyszące zespołom mogą uczestniczyć w Festiwalu za odpłatnością (miejsca noclegowe i wyżywienie).
 
NAGRODY
 
Nagroda główna: pieniężną oraz statuetkę „Magnificat” za liturgiczną piosenkę religijną akcentowaną z regionu z którego zespół pochodził. - Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Nagroda specjalna pieniężną za kompozycję i wykonawstwo hymnu poświęconego 100-leciu odzyskania niepodległości - Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
 
 1. Nagroda pieniężna za Maryjną Piosenkę Religijną - ufundowana przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.
 2. Nagroda pieniężna za Estradową Piosenkę Religijną - ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 3. Nagroda pieniężna za Religijną Piosenkę Kaszubską lub Regionu z którego zespół pochodzi, ewentualnie przedstawiona a'cappella - ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
Wysokość nagród pieniężnych zależy od przyznanych dotacji i decyzji Jury.
 
 
Pozostałe działania fundowane przez Stowarzyszenie:
 1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów za udział w Festiwalu.
 2. Noclegi dla wszystkich zaproszonych uczestników Festiwalu.
 3. Posiłki od 29.08.2018 do 30.08.2018 dla wszystkich uczestników festiwalu. 29.08.1917 r. pobyt rozpoczynamy obiadem,  kończymy śniadaniem 30.08.2017 roku.
 4. Występy zespołów poza przesłuchaniami. Organizatorzy zapewniają koncert w Kościele Parafialnym w Chałupach i Juracie. Zespoły posiadające własną propozycję występów, organizatorzy proszą o wcześniejszą informację, do 16.08.2018 r.
W trakcie Festiwalu zespoły mogą sprzedawać i rozdawać swoje nagrania.
 
KRYTERIA OCENY JURY
 1. Intonacja, emisja głosu z dykcją.
 2. Prawidłowa aranżacja partii wokalno instrumentalnych.
 3. Zachowanie propozycji brzmieniowych pomiędzy warstwą wokalną a instrumentalną.
 4. Właściwy dobór repertuaru z zachowaniem kontrastu wyrazowego pomiędzy utworami i różnorodność opracowania muzycznego,
 5. Adaptację utworów do własnego instrumentarium. Autorski wkład w kompozycje w przedstawiane piosenki i muzykę.
 6. Bogactwo harmoniczno - melodyczne wykonywanych kompozycji.
 7. Ogólny wyraz artystyczny.
Uwaga: w prezentowanych utworach obowiązuje zakaz używania automatycznego lub wcześniej nagranego akompaniamentu.
 
 
Oceniane cechy pieśni liturgicznej
 
 • tekst teologiczny,
 • płynność linii melodycznej, posuwającą się w małych interwałach,
 • nieskomplikowana rytmika,
 • zachowanie klasycznej harmonii.
 
 
TEMATYKA WARSZTATÓW
 1. Zajęcia wokalne, korekta emisji głosu - prof. Alina Kowalska - Pińczak .
 2. Harmonizacja, aranżacja i wykonawstwo - prof. Roman Perucki .
 3. Charakterystyka repertuaru muzyki kościelnej - ks. infułat prof. Stanisław Zięba .
 
 
Wersję do druku można pobrać z zakładki INFORMATOR
 
Werdykty Jury tego i wcześniejszych Festiwali w zakładce WYNIKI
 

1. Wyniki i Sprawozdanie z 2018 r. w zakładce Wyniki