Regulamin

Organizacja festiwalu i regulamin

 
Festiwal w 2017 r. zostanie przeprowadzony w dwóch etapach (nowość regulaminu):
 
I. PIERWSZY ETAP (preselekcja) - Polega na:
:: nagraniu na płytach CD lub DVD piosenek religijnych w dwu lub więcej kategoriach. ::
 • piosenka liturgiczna,
 • piosenka estradowa,
 • piosenka liturgiczna w języku kaszubskim lub w języku z regionu z jakiego pochodzi zespół,
 • piosenka Maryjna.
 1. Nagrane piosenki wraz z kartą zgłoszeniową proszę przesłać do 15 lipca 2017 roku na adres: Piotr Lisakowski, ul. Krótka 5, 84-140 Jastarnia. Ocena nagranych piosenek zostanie dokonana przez Jury składającego się z pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku im. Stanisława Moniuszki: prof. Roman Perucki - Przewodniczący, prof. Alina Kowalska – Pińczak, prof. Ks. Stanisław Zięba.
 2. Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu zostanie przesłana do kierownika zespołu zgłaszającego akces uczestnictwa w Festiwalu do 30 lipca 2017 roku.
II. DRUGI ETAP
 1. Przesłuchanie konkursowe zaproszonych zespołów odbędzie się w Jastarni, które w dniu 28.08.2017 o godzinach 14:00 – 16:00 w kościele parafialnym w Jastarni.
 2. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, a bezpośrednio po mszy odbędzie się koncert laureatów XVIII Metropolitalnego Festiwalu Piosenki Religijnej.
 3. Po koncercie o godz. 21:00 organizowane będzie w Szkole spotkanie przy grillu i nocleg.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
 

1. Kompletne zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatorów do 30.06.2017 r.

2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły o liczbie od 2 do 9 osób z udziałem instrumentów (bez podkładu mechanicznego).

3. Łączny czas występu jednego zespołu wynosi 15 min.

4. Zakwalifikowanie zespołów do konkursu odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia, podpisanej przez księdza Proboszcza z parafii, z której pochodzi zespół oraz opiekuna zespołu i wyborze przez jury.

5. Po zakwalifikowaniu do etapu II warunkiem przystąpienia do Festiwalu jest opłata wpisowego wysokości 30 zł od osoby, które należy wpłacić na konto Stowarzyszenia, Bank Spółdzielczy w Pucku 06 8348 0003 0000 0000 0390 0001, z dopiskiem Festiwal. Wpisowe należy przesyłać na adres organizatorów do 1.08.2017 r.

6. O zakwalifikowaniu zespołu do etapu II, zespół zostanie powiadomiony do 15.07.2017 r.

7. Każdy z zespołów zobowiązany jest do wystąpienia co najmniej w dwóch kategoriach spośród:

- piosenki religijnej wykonywanej podczas liturgii,

- estradowej piosenki religijnej,

- piosenki maryjnej,

- piosenki regionalnej pochodzącej z regionu skąd pochodzi zespół lub piosenki kaszubskiej.

8. Losowanie miejsca i kolejności występów zespołów, ustalonym na spotkaniu organizacyjnym.

9. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, sposób użycia instrumentu oraz wyraz artystyczny, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie.

10. Organizatorzy, w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród w uzasadnionych wypadkach.

11. Werdykt Jury jest ostateczny i zostanie ogłoszony na koncercie galowym.

12. Organizatorzy wprowadzają nagrodę publiczności ufundowaną przez Stowarzyszenie.

13. Organizatorzy przypominają, że muzyka sakralna i wykonywanie piosenki powinny odbywać się z poszanowaniem miejsca świętego i we właściwej godności. Obowiązuje stosowny do tego miejsca ubiór, a zespoły winny być przygotowane do wystąpienia (przeglądu) 20 minut przed występem.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania przesłuchań i koncertu galowego na nośnikach DVD z prawem do ich wielokrotnego wykorzystywania w celach promocyjnych Festiwalu

Osoby niebiorące udział w Festiwalu a towarzyszące zespołom mogą uczestniczyć w Festiwalu za odpłatnością (miejsca noclegowe i wyżywienie).
 
NAGRODY
 
Nagrodę główną w wysokości 2500 zł oraz statuetkę „Magnificat” za liturgiczną piosenkę religijną akcentowaną z regionu z którego zespół pochodził. - Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Nagrodę specjalną w wysokości 2000 zł za kompozycję i wykonawstwo piosenki poświęconej Bratu Albertowi Chmielewskiemu lub Matce Boskiej Fatimskiej - Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
 
 1. Nagroda wysokości 2000 zł za Maryjną Piosenkę Religijną - ufundowana przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.
 2. Nagroda wysokości 1500 zł za Estradową Piosenkę Religijną - ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 3. Nagroda wysokości 1500 zł za Religijną Piosenkę Kaszubską lub Regionu z którego zespół pochodzi, ewentualnie przedstawiona a'cappella - ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego
Wysokość nagród może się zmienić i zależy od przyznanych dotacji.
 
 
Pozostałe działania fundowane przez Stowarzyszenie:
 1. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów za udział w Festiwalu.
 2. Noclegi dla wszystkich zaproszonych uczestników Festiwalu.
 3. Posiłki od 28.08.2015 do 29.08.2015 dla wszystkich uczestników festiwalu. 28.08.1917 r. Posiłki rozpoczynamy obiadem o godz. 14:00 w Domu Wczasowym „Wawrzyniak”, ul. Główczewskiego 3 kończymy śniadaniem 29.08.2017 roku o godz. 10:00
 4. Występy zespołów poza przesłuchaniami. Organizatorzy zapewniają koncert w Kościele Parafialnym w Chałupach i Juracie. Zespoły posiadające własną propozycję występów, organizatorzy proszą o wcześniejszą informację, do 15.07.1917 r.
W trakcie Festiwalu zespoły mogą sprzedawać i rozdawać swoje nagrania.
 
KRYTERIA OCENY JURY
 1. Intonacja, emisja głosu z dykcją.
 2. Prawidłowa aranżacja partii wokalno instrumentalnych.
 3. Zachowanie propozycji brzmieniowych pomiędzy warstwą wokalną a instrumentalną.
 4. Właściwy dobór repertuaru z zachowaniem kontrastu wyrazowego pomiędzy utworami i różnorodność opracowania muzycznego,
 5. Adaptację utworów do własnego instrumentarium. Autorski wkład w kompozycje w przedstawiane piosenki i muzykę.
 6. Bogactwo harmoniczno - melodyczne wykonywanych kompozycji.
 7. Ogólny wyraz artystyczny.
Uwaga: w prezentowanych utworach obowiązuje zakaz używania automatycznego lub wcześniej nagranego akompaniamentu.
 
 
Oceniane cechy pieśni liturgicznej
 
 • tekst teologiczny,
 • płynność linii melodycznej, posuwającą się w małych interwałach,
 • nieskomplikowana rytmika,
 • zachowanie klasycznej harmonii.
 
 
TEMATYKA WARSZTATÓW
 1. Zajęcia wokalne, korekta emisji głosu - prof. Alina Kowalska - Pińczak .
 2. Harmonizacja, aranżacja i wykonawstwo - prof. Roman Perucki .
 3. Zasady dyrygowania i kierowania zespołem - prof. Grzegorz Rubin .
 4. Charakterystyka repertuaru muzyki kościelnej - ks. infułat prof. Stanisław Zięba .
 
 
Wersję do druku można pobrać z zakładki INFORMATOR
 
Werdykty Jury tego i wcześniejszych Festiwali w zakładce WYNIKI
 

1. Strona dostępna również na www.festiwal-jastarnia.pl
2. W zakładce Galeria nowy film z 2017 roku.