Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej - Jastarnia, Jurata, Chałupy
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP"
Gimnazjum im Jana Pawła II w Jastarni
przeprowadziło tradycyjnie w sierpniu 2017 r.

XVIII OTWARTY METROPOLITALNY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

O XVIII festiwalu - 2017 r.  - kliknij po sprawozdanie i wyniki (nowe okno)
Pan Bóg stworzył świat, dał człowiekowi, zwierzętom, roślinom swobodę, możliwość tworzenia, rządzenia oraz miłość. Zamknął to wszystko w naturze, której częścią jest każdy z nas. To my jesteśmy częścią stworzonego przez Boga świata. Ten świat łączy nas i dzieli. Dzieli i łączy nas swobodą daną nam przez Boga a łączy trwale miłością. Człowiek mając błogosławieństwo Boże, sądzi, że został Panem świata. Bóg myśli inaczej. Skoro go stworzyłem, a ty zrezygnowałeś z Raju, pozostałeś częścią świata, to żyj zgodnie z naturą. Bądź dobry szanuj siebie i wszystko, co cię otacza a mając miłosierdzie, kochaj wszystko, co nas otacza. Rok 2016 jako rok Miłosierdzia przekształca się w Rok Miłosierdzia, którego tematem jest intencja Bożego głosu: idźcie i głoście ewangelię żyjąc z Chrystusem, a zrozumiał i dokonał to święty, Brat Albert Adam Chmielowski, którego przypada w roku 2017 rocznica stulecia Jego śmierci. Jan Paweł II beatyfikując i kanonizując Brata Alberta wypowiedział się o Nim z miłością gdyż: Brat Albert pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie musi sam się stać – bezinteresownym darem – dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu, to według niego, nazywać siebie: być dobrym jak chleb. Pan Bóg prowadzi go drogą niezwykłą, uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student artysta malarz, który staje się naszym polskim „Biedaczyną” (jak św. Franciszek) szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. (Jan Paweł II, Rzym 6 stycznia 1995). Ecce Homo (oto człowiek) wypowiedź Piłata ukazującego Chrystusa Ludowi Żydowskiemu.
Pierwszy obraz przedstawiający cierpiącego Chrystusa określonego przez Piłata jako człowieka (Ecce Homo), został namalowany przez barokowego malarza Bartolome Estebana Murilla. Był malowany również przez Brata Alberta, który to obraz Ecco Homo, stał się światkiem jego rozmów z Chrystusem a w ostatecznej dyskusji Brat Albert oddał się Chrystusowi. W Ewangelii odkrył wstrząsającą prawdę słów Chrystusa, w których to Chrystus, utożsamia się z człowiekiem „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – Mnie uczynili” (Mt25, 40). Brat Albert nie tylko służył ubogim, ale sam stał się z jednym z nich, gdyż stał się żywą istotą Chrystusa, w swoim życiu, przedstawiając Chrystusa jako Ecco Homo, utożsamiając się z nim:
To nie przypadek, że po roku miłosierdzia przypada również stu lecie objawień Matki Boskiej Fatimskiej. Na początku XX wieku w czasie pierwszej wojny światowej Matka Boska przepowiedziała trojgu dzieciom (Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi) orędzie, które ma uratować świat. Matka Boska wzywa do modlitwy i ofiarności za nawrócenie grzeszników obiecując wielki cud wiary „aby wszyscy uwierzyli”, przekazując trzy sekrety prosząc o skruchę i modlitwę o nawrócenie. W 2000 roku Jan Paweł II czyni Akt Ofiarowania Kościoła i Świata pod opiekę Dziewicy Maryi na III tysiąclecie na Placu św. Piotra w obecności statuy Matki Bożej z Fatimy. Matka Boża prosi 13 maja w niedzielę 1917 roku trzech pastuszków aby przychodzili w Cora da Iria (3 km od Fatimy) 13 każdego miesiąca w południe przez 6 miesięcy. Również 13 maja 1981 roku w południe w niedziele pada ofiarą zamachu Jan Paweł II. Stu lecie śmierci Brata Alberta Chmielowskiego, stu lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, w naszych czasach, to fakt Bożego miłosierdzia. To Bóg zwraca się do ludzkości o miłosierdzie dla ludzi i wszystkiego, co nas otacza.
W tym roku Festiwal i piosenki wykonane będą poświęcone Miłosierdziu i oddaniu się Chrystusowi na drodze szukanej przez współczesnego człowieka, drodze dobra, miłości, człowieka, którego rozwojem jest miłość do Boga, Rodziny i Ojczyzny, czego przykładem był Brat Albert Chmielowski. Na tej drodze współczesny człowiek powinien znaleźć swoje miejsce. Stu lecie objawień fatimskich i prośba Matki Boskiej o dobro na tej ziemi, jest najlepszym przykładem Bożego Miłosierdzia.
Zależy nam, jako Organizatorom, aby wartość twórcza młodzieży, biorącej udział w Festiwalu: napisała najpiękniejszą piosenkę oddania się człowieka Chrystusowi, poprzez jego miłość do drugiego człowieka poprzez miłość i miłosierdzie. Należy również podkreślić, silny związek regionu kaszubskiego z Kościołem, kulturą chrześcijańską związaną i z naszym polskim morzem, co powinno znaleźć odbicie w festiwalowych piosenkach. Jan Paweł II, 11 czerwca 1987 roku na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w czasie spotkania mszalnego, wypowiedział słowa, które zapadły w serca Kaszubów: „Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o Waszej tożsamości”. Te wypowiedziane słowa powinny być również myślą przewodnią młodzieży piszącej piosenki na XVIII Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW I GOŚCI ZA ROK
 

1. Strona dostępna również na www.festiwal-jastarnia.pl
2. W zakładce Galeria nowy film z 2017 roku.